ul. 1 Maja 86
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-7525851, tel/fax. 75-7523627
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

W dniach 19-21 października 2018 roku miał miejsce XIX ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK. Organizatorem Zlotu, na zlecenie Komisji Środowiskowej Zarządu Głównego PTTK, był Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Komandorem Zlotu był Krzysztof Tęcza, wicekomandorem Andrzej Mateusiak a sekretarzem Maria Marcinkiewicz. Wycieczki poprowadzili przewodnicy sudeccy: Olga Danko, Janusz Perz i Mirek Andrzejewski. Swoją obecnością zaszczycił nas prezes Zarządu Głównego PTTK Jacek Potocki.
Uczestnicy Zlotu mieli okazję poznać wiele atrakcji naszej ziemi ale także „skosztować” wędrówki w pięknym górskim krajobrazie. Jedna grupa wyruszyła na pieszą wędrówkę do Samotni i Strzechy Akademickiej; druga zwiedziała Karpacz, a trzecia udała się do skalnego miasta w Adrspach. To pierwszego dnia. Na drugi dzień poza spacerem po Karpaczu organizatorzy zaproponowali wyjazd na wycieczkę autokarową po Kotlinie Jeleniogórskiej. Jej uczestnicy mogli zobaczyć pałace wpisane na prezydencką listę Pomników Historii.

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 4 listopada 2018 r. na wycieczkę nr 41 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.48 do Rybnicy.

Trasa wycieczki długości 14 km prowadzi przez Wysoczyznę Rybnicy na wschodni kraniec Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich. Drogą przez wieś idziemy do kościoła św. Katarzyny, w obecnej postaci z XVI – XVIII w., z bogatym wyposażeniem.

 W środę 17 października 2018 roku w pałacu w Bukowcu miało miejsce otwarcie wystawy pt. WIELKA WOJNA w cieniu Karkonoszy. Wydarzenie to zostało poprzedzone spotkaniem, podczas którego wykład wygłosił prof. UWr dr hab. Tomasz Przerwa z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry oraz Związek Gmin Karkonoskich (Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy); współorganizatorami: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze i Karkonoskie Towarzystwo Naukowe. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej a patronatem objęła Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 28 października 2018 r. na wycieczkę nr 40 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z dworca PKS w Jeleniej Górze autobusem o godz. 8.20 do Karpacza Górnego, gdzie będzie oczekiwał turystów prowadzący wycieczkę Janusz Perz.

Trasa długości 13 km prowadzi przez środkową część Pogórza Karkonoskiego. Z końcowego przystanku autobusowego w Karpaczu Górnym szlakiem zielonym schodzimy do Borowic.

We wtorek 16 października 2018 roku miejska Biblioteka publiczna w Kowarach zorganizowała spotkanie z autorem przewodnika emocjonalnego „Taniec na Uranie. Z Kowar do kopalni Podgórze”. Jego autor, znany w regionie przewodnik sudecki Jarosław Szczyżowski, zaprezentował swoje najnowsze dzieło i przybliżył historię pozyskiwania na naszym terenie rud uranu.

Już na wstępie zastrzegł, że przewodnik ten nie jest pracą naukową. Jest to opracowanie bardzo subiektywne, w którym zawarł swoje przemyślenia i spostrzeżenia dotyczące tego tematu. Chciał bowiem pokazać coś innego, coś co często jest dużym zaskoczeniem dla odwiedzających Kowary. Przecież sprawy związane z wydobywaniem w okresie powojennym rud uranu były najbardziej strzeżoną tajemnicą państwową. Nikt nie miał prawa o tym wiedzieć. Nawet pracownicy zatrudnieni przy wydobyciu czy w służbach pomocniczych musieli podpisać klauzurę poufności.

W sobotę 13 października 2018 roku w Bukowcu odbyło się seminarium „110 lat zorganizowanego ratownictwa w Karkonoszach”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą Karkonoszy (powołaną na mocy porozumienia Związku Gmin Karkonoskich i Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Sudety Zachodnie”) działającą w Związku Gmin Karkonoskich, Grupę Karkonoską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i kwartalnik Ratownictwo Górskie. Przy organizacji współpracował także Klub Seniora GK GOPR.

W poniedziałek 8 października 2018 roku, w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego czesko-polskiego pogranicza”, w Książnicy Karkonoskiej odbyło się Forum Dyskusyjne „Współpraca między Pogotowiem Górskim Republiki Czeskiej a GOPR – wspólne akcje ratownicze w Karkonoszach”. Całość została podzielona na dwie części: w pierwszej przedstawiono jak funkcjonuje Horska Służba, w drugiej omówiono wspólne akcje z GOPR.

HorskáSlužba Republiki Czeskiej powstała jako organizacja pożytku publicznego. Ze względu na niewystarczającą ilość ratowników etatowych przyjmuje na okres zimowy pracowników sezonowych. Aby zwiększyć skuteczność pomocy ustalono jednolity telefon alarmowy 420 (kierunkowy) 1210. Swoim zasięgiemOddział Karkonoski HorskiejSlužby, której siedzibą operacyjną jest ŠplindlerůvMlýn a logistyczną Praga, obejmuje Góry Izerskie, Karkonosze, Góry Krusze, Jeseniki, Beskidy, Góry Orlickie. Aktualny stan osobowy to 17 ratowników stałych i 22 sezonowych. Do tego wspiera ich 160 ochotników.

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 14 października 2018 r. na wycieczkę nr 38 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.32 do Piechowic Dolnych (kierunek Szklarska Poręba).

Trasa długości 14 km przebiega przez zachodnią część Pogórza Karkonoskiego. W pobliżu przystanku rośnie pomnikowy, około 500 letni cis, najstarszy w Kotlinie Jeleniogórskiej. Z miasta wychodzimy szlakiem żółtym prowadzącym w górę Cichą Doliną. U wylotu doliny znajdują się sztolnie wykute w czasie II wojny światowej, obecnie niedostępne ze względu na ochronę licznej populacji nietoperzy. W górnej części doliny w wyniku badań archeologicznych potwierdzono istnienie w końcu XIII wieku najstarszej na Śląsku huty szkła. Wędrując zboczem Grzybowca mijamy grupę skałek granitowych Skarbczyk i schodzimy do Jagniątkowa, następnie za znakami niebieskimi przez Przełęcz pod Kopistą docieramy do Zachełmia. W pobliżu szlaku stoi willa „Pan Twardowski”, w której w latach 1947 – 53 mieszkał wybitny polski kompozytor Ludomir Różycki. Z Zachełmia leśną ścieżką schodzimy do dolnej części Podgórzyna. We wsi oglądamy dwa barokowe kościoły: parafialny Św. Trójcy wzniesiony na miejscu wcześniejszego gotyckiego i poewangelicki MB Częstochowskiej, po wojnie nieużytkowany, w latach 80-tych przywrócony funkcji sakralnej.

Z Podgórzyna drogą wzdłuż Podgórnej idziemy do Cieplic mijając z prawej strony na zboczu Winnicy granitowe Cygańskie Skałki. Wycieczkę kończymy na Placu Piastowskim i około godz. 16 odjeżdżamy autobusem MZK do centrum Jeleniej Góry.

Wycieczkę prowadzi Jolanta Kupeć z Dziwiszowa. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Gdy do naszego Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wpłynęło zaproszenie od firmy DreamJump byśmy przybyli do Kostrzycy i spróbowali poszybować ze 100-metrowego komina pomyślałem, że to jakiś żart. No bo jak? Czy ktoś przy zdrowych zmysłach, sam z nieprzymuszonej woli, rzuci się w dół?
Gdy jednak zacząłem rozmawiać z przewodnikami sudeckimi okazało się, że wielu z nich marzy o takim skoku. Że wcale nie boją się lotu z takiej wysokości. Uznaliśmy zatem, że warto przyjąć zaproszenie i 30 września 2018 roku zjawiliśmy się w Kostrzycy gdzie znajduje się jeden z obiektów firmy DreamJump, która specjalizuje się w organizacji tego typu skoków.


VI Konferencja z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie”
organizowana w 15-lecie zainicjowania Konferencji i z okazji Ogólnopolskiego Dnia Krajobrazu
nt. „Aktualne problemy ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazowych w Regionie Karkonoskim”
20 października 2018 r., Pałac w Bukowcu


Organizatorzy: Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Jeleniej Górze oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra ,Towarzystwo Karkonoskie i Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu

Współpraca: Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Rada Programowa Konferencji: Przewodniczący – mgr inż. arch. Janusz Korzeń (TUP i TK), mgr Agnieszka Łętkowska (DZPK-JG), prof. zw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska (WA PW), dr inż. arch. Jacek Godlewski (TUP), dr Andrzej Raj (KPN i TK) oraz Witold Szczudłowski (ZGK i TK)

Program:

10.00-10.20 Otwarcie Konferencji Jacek Godlewski, Prezes Oddziału TUP i Witold Szczudłowski, Dyrektor Biura ZGK

10.20-12.00 I część Konferencji

1. Budowanie systemu ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w Regionie Karkonoskim a planowanie przestrzenne /Janusz Korzeń (TK)

2. Zasady ochrony krajobrazu i udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego w jego planie ochrony /Andrzej Raj (KPN)

3. Doświadczenia z wdrażania planu ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego /Agnieszka Łętkowska (DZPK)

4. System zielonej infrastruktury nową kanwą rozwoju Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej /Zygmunt Jała i Dorota Wojnarowska (KPN)

5. Kierunki ochrony przyrody, zabytków i krajobrazu w Sudetach Zachodnich w nowym planie województwa dolnośląskiego /Ilona Szarapo i Dariusz Zięba (IRT)

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-15.00 II część Konferencji

6. Rola służb konserwatorskich w odnowie i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego /Krzysztof Kurek i Paweł Orłowski (DUOZ JG)

7. Walory krajobrazowe i ich wartości ekonomiczne /Jerzy Ładysz (WA PW)

8. Przedstawienie komunikatów

9. Dyskusja i podsumowanie Konferencji /prowadzenie Janusz Korzeń (TK)

Po Konferencji przechadzka po rewitalizowanym przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów założeniu parkowo-pałacowym w Bukowcu i poczęstunek w Herbaciarni.

Konferencję poprzedzą zorganizowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra i Związek Gmin Karkonoskich warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w dniu 19 października br. w godz.10.00-14.00 na terenie parku w Bukowcu, przeprowadzone w ramach „Dnia Krajobrazu”

Bliższe informacje: www.tup.org.pl, adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 7 października 2018 r. na wycieczkę nr 37 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.32 do Jakuszyc z przesiadką w Szklarskiej Porębie Górnej (uwaga: od Szklarskiej Poręby zastępcza komunikacja autobusowa). Na dworcu kolejowym w Szklarskiej Porębie Górnej będzie oczekiwał turystów prowadzący wycieczkę Jarosław Kapczyński z Kowar.

Trasa długości 18 km przebiega w środkowej części Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich. Z pociągu wysiadamy na przystanku położonym na skraju Polany Jakuszyckiej. W okolicach Jakuszyc panuje specyficzny mikroklimat sprzyjający długiemu zaleganiu śniegu, miejsce to znane jest wszystkim miłośnikom narciarstwa biegowego w Polsce. Polana Jakuszycka jest miejscem startu licznych biegów narciarskich w ciągu całego sezonu, z najbardziej znanym Biegiem Piastów. Górnym Duktem Końskiej Jamy idziemy do Rozdroża pod Cichą Równią, przecinamy Szklarską Drogę i Konną Ścieżką dochodzimy do malowniczego Jagnięcego Jaru, następnie Siną Drogą docieramy do Chatki Górzystów. Schronisko mieści się w budynku dawnej szkoły, jedynym jaki pozostał po istniejącej tu niegdyś osadzie Wielka Izera, którą założyli w XVII wieku czescy uchodźcy religijni. W 1933 r. wieś liczyła 134 mieszkańców, po 1945 roku nie zasiedlona szybko niszczała. Po odpoczynku szlakiem czerwonym – ścieżką dydaktyczną, idziemy do Orla. Ścieżka dydaktyczna „model Układu Słonecznego” przedstawia Słońce i 8 krążących wokół niego planet w skali 1:1 miliarda. W tej skali pokazane są zarówno rozmiary tych 9 obiektów, jak i odległości między nimi. W Orlu działała w XVIII i XIX wieku huta szkła, przy której powstała niewielka osada. Obecnie w dawnej leśniczówce znajduje się schronisko turystyczne. W końcowej części wędrówki przez „Samolot” dochodzimy do Polany Jakuszyckiej, skąd o godz. 16.09 odjeżdżamy do Jeleniej Góry (z przesiadką w Szklarskiej Porębie).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

1080855
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Razem
8727
2523
11250
1054275
42560
81193
1080855

Twoje IP: 35.172.100.232
2019-09-16 12:31
Visitors Counter


Oddział "Sudety Zachodnie"


Grupa Karkonoska GOPRUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

przewodnik-sudecki.pl
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze