Drukuj

W piątek 26 czerwca 2020 roku w Strużnicy ustawiono nową tablicę informacyjną. Znajduje się ona przy nowo wytyczonym szlaku czarnym prowadzącym ze Strużnicy na Lwią Górę. Szlak został pomalowany przez uczestników kursu znakarzy szlaków górskich PTTK, który odbył się w Bukowcu, w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich. Dzięki ich pracy turyści mogą bezpiecznie podążać tym jakże widokowym szlakiem. Trzeba podkreślić wkład pracy miejscowego sołtysa Andrzeja Wysoczańskiego, który nie tylko wspierał te działania ale doprowadził do powstania na początku szlaku utwardzonego parkingu dla kilkudziesięciu samochodów oraz do wyrównania i utwardzenia nawierzchni polnej drogi. Dzięki jego działaniom przy szlaku ustawiono kilka ławek pozyskanych od Urzędu Gminy w Mysłakowicach. W planie są dalsze prace zmierzające do wzbogacenia infrastruktury szlaku. Pojawi się miejsce wypoczynkowe. Jeśli uda się będzie to zadaszona wiata z ławkami i stołem. Obok niej zostanie ustawiona kolejna tablica informacyjna.


Foto: Krzysztof Tęcza

Ta ustawiona w dniu dzisiejszym prezentuje walory Rudawskiego Parku Krajobrazowego i została sfinansowana przez jeleniogórski oddział Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Najwięcej pracy w jej powstanie włożyła dyrektor oddziału pani Agnieszka Łętkowska. W pracach nad tekstem umieszczonym na tablicy brali jeszcze udział wspomniany Andrzej Wysoczański i Krzysztof Tęcza.

Wszystkie dotychczasowe prace wykonane w celu powstania tego pięknego szlaku to wynik wspólnego wysiłku Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajoznawczych, Związku Gmin Karkonoskich, oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” i sołtysa wsi Strużnica.

Krzysztof Tęcza