Drukuj

 
Seminarium turystyczne
pt. ,,Turystyka krajobrazowa na terenie parków krajobrazowych”

22 maja 2014r.
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska
ul. Bankowa 27, Jelenia Góra

Seminarium pod patronatem Starosty Jeleniogórskiego i Starosty Lwóweckiego

Organizator – Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra
Współorganizator – PTTK Oddział ,,Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze


Program seminarium:
9.30 - 10.00 - rejestracja uczestników
10.00 - 10.20 - powitanie
10.20 - 10.50 - ,,Rozwój szlaków turystycznych na terenie jeleniogórskich parków krajobrazowych” – Andrzej Mateusiak, PTTK Oddział ,,Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
10.50 - 11.20 - ,,Możliwości i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru” – Jacek Potocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
11.20 - 11.50 - ,,Zarządzanie ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych Sudetów” – Miłosz Jodłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
11.50 - 12.20 - przerwa kawowa
12.20 - 12.40 - ,,Turystyka w Dolinie Bobru na obszarze powiatu lwóweckiego” – Józef Stanisław Mrówka, Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
12.40 - 13.00 - ,,Turystyka lokalna w poznawaniu historii Jeleniej Góry i ciekawych miejsc na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru” – Eugeniusz Gronostaj, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
13.00 - 13.20 - ,,Założenia parkowe obiektów pałacowych na terenie jeleniogórskich parków krajobrazowych – nowy szlak turystyczny” – Krzysztof Korzeń, Fundacja Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
13.20 - 13.40 - ,,Ścieżki edukacyjne DZPK - przyroda, historia, krajobraz” – Wiktor Kuśmider, DZPK Oddział Jelenia Góra
13.40 – 14.00 - dyskusja, zakończenie seminarium

Spotkanie organizowane w ramach projektu pt. ,,Przyroda i krajobraz – jubileusz 25-lecia
Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”
współfinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.