Drukuj

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza w sobotę 24 maja 2014 roku wszystkich chętnych na trzecią wycieczkę po dawnych szlakach spacerowych w okolicy Jeleniej Góry.Tym razem będziemy wędrowali Grzbietem Małym Gór Kaczawskich. Wejdziemy na Stromiec, Srebrną, Skowron i Wapienną.

Wycieczkę poprowadzi Włodzimierz Bayer, który na uczestników będzie oczekiwał na ostatnim przystanku MZK w Jeżowie Sudeckim, dokąd można dojechać autobusem linii nr 1, odjeżdżający z przystanku początkowego przy ul. Orzeszkowej o godzinie 10 minut 40 (bilet 4,80). Na trasę wyruszymy o godzinie 11 minut 15. Wycieczkę zakończymy w Siedlęcinie, skąd odjedziemy do Jeleniej Góry autobusem linii nr 5 odchodzącym z przystanku Siedlęcin PKP o godzinie 16 minut 16.

Przypominamy, że wycieczka jest bezpłatna, jednak wskazane jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu zbiorowemu w ramach opłaconej składki. Telefon do organizatora 609121744.

 

Krzysztof Tęcza