Drukuj

 

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w dniu 18 maja 2014 r. wycieczkę nr 13. Wyjazd z przystanku „Tunel” przy ul. Wincentego Pola o godz. 9.31 autobusem MZK nr 3 do Łomnicy. Wycieczkę odbędziemy wspólnie z piechurami z Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców.

Trasa wycieczki długości 15 km przebiega we wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej. Zbiórka uczestników na przystanku MZK Łomnica Szkoła o godz. 9.50. W pobliżu oglądamy dwa znakomicie odrestaurowane zespoły pałacowo-parkowe: Pałac Łomnica i położony po drugiej stronie Bobru Pałac Wojanów. Następnie drogami polnymi i leśnymi idziemy w kierunku Wzgórz Karpnickich, na bezimiennym wzgórzu na południe od Radlicy oglądamy ciekawe formy skalne oraz mało znaną granitową jaskinię szczelinową zwaną Łomnicką Grotą. Po zejściu ze wzgórza przekraczamy Jedlicę i przecinamy główną drogę wsi Łomnica. Na łąkach spotykamy szereg ciekawostek geologicznych: mutony albo barańce – wyniosłości skalne o charakterystycznym kształcie powstałe w wyniku procesu mechanicznego niszczenia podłoża wywołanego przez lodowiec; interesujące formy granitu kulistego - w wyrobisku dawnej cegielni „granitowe jajo” oraz na wzgórzu za domami przysiółka Łomnicy „skalne jabłuszko”. Po odpoczynku przy ognisku wchodzimy na teren dawnej jednostki wojskowej i byłego poligonu. U podnóża Zamkowej Góry oglądamy nikłe pozostałości popularnego przed wojną schroniska Grünbuschbaude. Za południową obwodnicą Jeleniej Góry podchodzimy na Wzgórze Zamkowe (zwane również pod nazwą Paulinum). Pod wierzchołkiem stoi pałac wzniesiony w 1870 r. przez jeleniogórskiego przemysłowca Kramste , obecnie mieści się tu luksusowy hotel. Na szczycie wzniesienia okazała baszta skalna, dawniej punkt widokowy. W końcowej części wędrówki schodzimy do centrum Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

 

Opracował Wiktor Gumprecht