Drukuj

 

 

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują  w poniedziałek 21 kwietnia  2014 r. wycieczkę nr 9. Zbiórka przed budynkiem teatru w Jeleniej Górze o godz. 9.15.

Trasa długości 14 km prowadzi przez środkową część Kotliny Jeleniogórskiej. Od budynku teatru idziemy biegnącą zboczem Wzgórza Kościuszki ulicą J. Chełmońskiego. Pod południowym wierzchołkiem wzgórza Towarzystwo


Karkonoskie zbudowało w 1902 roku model przekroju geologicznego Sudetów Zachodnich. Na cmentarzu komunalnym w piątą rocznicę śmierci zapalamy znicze na grobie Teofila Ligenzy vel Ozimka, twórcy i wieloletniego organizatora Rajdu na Raty. Następnie udajemy się do Czarnego, dawnej wsi podmiejskiej włączonej do Jeleniej Góry w 1973 r. Oglądamy tu położony w dolinie potoku Pijawnika renesansowy dwór wybudowany w połowie XVI wieku (wnętrza obecnie niedostępne). Z Czarnego szlakiem żółtym wchodzimy na Witoszę (484m), z wierzchołka dobry widok na Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską. Ze szczytu schodzimy po wykutych w skale stopniach mijając liczne skałki granitowe o bogatych formach wietrzenia, zdobiące zachodni stok wzniesienia, atrakcją są również 3 jaskinie szczelinowe. U podnóża Witoszy zatrzymujemy się na świąteczne śniadanie przy ognisku. Po odpoczynku wchodzimy na pobliskie wzgórze Czop, gdzie ciekawostką jest Grenadierski Kamień, duży blok granitowy o wąskiej podstawie utrzymujący się w równowadze tylko dzięki siłom tarcia. Na południe od wzniesienia znajduje się starannie odrestaurowany  XVIII–wieczny zespół pałacowo–parkowy. W końcowej części wędrówki drogami leśnymi przez Suchy Świerk i Czerwony Dworek docieramy do Mysłakowic, skąd około godz. 17 odjeżdżamy autobusem PKS lub MZK do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

 

Opracował Wiktor Gumprecht