ul. 1 Maja 86
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-7525851, tel/fax. 75-7523627
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

 

 

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
Komisja Turystyki  Narciarskiej ZG PTTK
zapraszają na

 

 60
Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Narciarski
„Karkonosze 2015”

  

  15 - 21 .03. 2015 r.

 

Komitet Organizacyjny Rajdu „Karkonosze 2015”:

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86

Tel.: 757525851 fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl

Konto: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 BZ WBK Oddział Jelenia Góra.

 

REGULAMIN RAJDU

Komitet Organizacyjny:

1. Komandor Rajdu - Jan Jabłoński

2. Wicekomandor Rajdu - Wanda Oryszczak

3. Członkowie Komitetu - Jan Jagielski

4.                                           - Barbara Wieniawska-Raj

5.                                           - Mieczysław Bogdaszewski

 6.                                          - Leszek Popiel

Cel rajdu:

1. Promocja Karkonoszy jako obszaru narciarskiego,

2. Upowszechnianie turystyki narciarskiej,

3. Zdobywanie odznak narciarskich PTTK : GON, PON, NOM, WON,

4. Aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej,

5. Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji.

Termin i lokalizacja:

Rajd odbędzie się w dniach od 15 do 21 marca 2015 r. w polskich i czeskich

Karkonoszach i Górach Izerskich. Organizatorzy przygotowali trzy trasy: na nartach ski-turowych, na nartach biegowo-śladowych oraz na rakietach śnieżnych. Uroczyste podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 20 marca 2015 r. w schronisku „Szrenica”. Zamknięcie rajdu nastąpi. 21.03.2015 r.

Uczestnictwo:

1. W rajdzie mogą uczestniczyć narciarze indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy.

2. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na

nartach w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim.

3. Na trasie na rakietach śnieżnych obowiązuje sprzęt typu rakiety śnieżne. Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet u prowadzącego trasę. Koszt wypożyczenia jednego kompletu wynosi 20 zł na dzień. O zamiarze takim należy powiadomić organizatora na piśmie wraz ze zgłoszeniem.

4. Dla osób niepełnoletnich bezwzględnie konieczna jest pisemna zgoda obojga

rodziców.

5. Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jeden sprawny i naładowany telefon komórkowy z wprowadzonymi numerami alarmowymi do: kierownictwa Rajdu oraz do Karkonoskiej Grupy  GOPR i Horskej Služby z rejonu czeskich Karkonoszy.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w rajdzie na „Kartach zgłoszeń” przyjmowane będą do 24

stycznia 2015 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 24 stycznia otrzymają potwierdzenie o przyjęciu lub braku miejsc. Osoby zgłoszone po 24 stycznia są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach.

Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymania.

Przedpłata jako zabezpieczenie kosztów noclegów wynosi 100 zł, a wpisowe na imprezę wynosi 100 zł od osób dorosłych, oraz 80 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej. Obie wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 24. 01. 2015 r. W przypadku nie stawienia się na start wpisowe wraz z przedpłatą nie podlega zwrotowi.

Wpłat należy dokonywać na konto: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze numer 611090 1926 0000 0005 1400 0193 B Z WBK Oddział Jelenia Góra z dopiskiem „Karkonosze 2015”.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

- odznakę rajdową,

- dyplom uczestnictwa,

- posiłek na zakończenie rajdu,

- ubezpieczenie NNW i KL.

Noclegi, żywienie i przejazdy:

Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu w schroniskach polskich wynosi średnio 35 zł za dzień. Wyżywienie we własnym zakresie.

Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika może nastąpić na skutek:

- niezastosowania się do poleceń kierownika trasy,

- samowolnej zmiany przydzielonej trasy,

- nie udzielenia pomocy w razie wypadku,

- nie respektowania zaleceń prowadzącego trasę,

- naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,

- naruszania przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny.

Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu odpowiedniego do wybranej trasy.

Uwagi organizacyjne

1. Na karcie zgłoszenia prosimy bezwzględnie podać numer trasy oraz  nr trasy zastępczej.

2. Na trasach polskich i czeskich należy bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości.

3. Schroniska PTTK udzielają zniżki na noclegi na podstawie ważnej legitymacji PTTK

4. Aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 8 osób.

5. Na trasie I obowiązują narty ski-turowe. Na trasie II narty biegowo-śladowe. Na trasie III obowiązują rakiety śnieżne.

6. Uczestnicy rajdu przekraczają granicę na podstawie dowodów osobistych lub

paszportów, które należy posiadać przy sobie podczas rajdu.

Zasady bezpieczeństwa

1. Kierownicy grup winni przed wyjściem w góry wpisać do swoich telefonów

komórkowych niezbędne numery GOPR i Horskiej Służby, a także numery

telefonów osób funkcyjnych Rajdu.

2. Uczestnicy rajdu zobowiązani są w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić

poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze:

GOPR - tel. alarmowy: 985 lub 601 100300,

tel. stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze +48 75 7524734.

Horska Służba - 0042-602448338.

Stanice HS Luční bouda 0042- 499736219, 0042-739205391

Stanice HS Harrachov 0042-481529449, 0042-602448334

Stanice HS Rokytnice n. Jiz. 0042-481523781, 0042-602167470

Stanice HS Špindlerův Mlýn 0042-499433230, 0042-499433 239.

Postanowienia końcowe

Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu.

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

 

WYKAZ TRAS:

 

Trasa I. 7 dni. Narty ski-turowe.

Prowadzi: Leszek Popiel tel. 0048 603678231 i Jan Jabłoński tel. 0048 502145371.

 

15. 03. 2015 r. Zbiórka godz. 8. 50 w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1. Dzień 15.03.2015 r. Niedziela godz. 9.10 wyjazd autobusem PKS do Karpacza Biały Jar, z przystanku PKS obok dworca PKP w Jeleniej Górze. Karpacza Biały Jar, start godz. 10.20. Podchodzimy szlakiem zielonym do Skały Słonecznik - dalej szlakiem czerwonym do schr. PTTK Odrodzenie.

2. Dzień 16.03.2015 r. Poniedziałek start godz. 9.30. Schr. PTTK Odrodzenie – U Bileho Labe - Drevarska Cesta - Śpindleruv Mlyn - Predni Planina - Stoh - Śpindleruv Mlyn - Divći Lavki - Davidovy Boudy - Śpindlerova - Bouda - schr. PTTK Odrodzenie.

3. Dzień 17.03.2015 r. Wtorek start godz. 9.30. schr. PTTTK Odrodzenie - Moravska - Bouda - Medvedi Bouda - Śpindleruv Mlyn - Medvedin - Vrbatova - Bouda - Labska Bouda - Martinova Bouda - Pertova Bouda - Przeł. Dołek- schr. PTTK Odrodzenie.

4. Dzień 18.03.2015 r. Środa start godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie - Śląskie i Czeskie Kamienie - Wielki Szyszak - Śnieżne Kotły - Łabski Szczyt – Skały Twarożnik - schr. Szrenica.

5. Dzień 19.03.2015 r. Czwartek start godz. 9.30. schr. Szrenica - Mokra Przeł. - Vosecka Bouda - Zadni Plech - Lysa Hora - Dvoraćky - Krakonośova snidane - Vosecka Bouda - schr. Szrenica.

6. Dzień 20.03.2015 r. Piątek start godz. 9.30. schr. Szrenica - Vosecka Bouda – Na Pastvine - Harrachova Cesta - Mumlavska Louka - Źródło Łaby - schr. PTTK Pod Łabskim Szczytem - Mokra Przeł. - schr. Szrenica. Podsumowanie 60-tego Rajdu.

7. Dzień 21.03.2015 r. Sobota start godz. 9.30. schr. Szrenica - Hala Szrenicka

Trasy narciarskie: Świąteczny Kamień - Lolobrygida - Śnieżynka - FIS – Szklarska Poręba - schr. Szrenica - Lolobrygida - Szklarska Poręba G. Koniec Rajdu. Przystanek PKS przejazd autobusem do Jeleniej Góry.

 

Trasa II. 7 dni. Narty śladowe.

Prowadzi: Wanda Oryszczak tel. 0048 609498082 i Jan Jagielski tel. 0048 506 775 030.

 

15. 03. 2015r. Zbiórka godz. 9. 30 w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1. Dzień 15.03.2015 r. Niedziela godz. 9.50. Wyjazd autobusem PKS do Szklarskiej  Poręby Jakuszyce, z przystanku PKS obok dworca PKP w Jeleniej Górze. Start na trasę na Polanie Jakuszyckiej  godz. 11.00. Schr. Orle - Szklarska Droga - Rozdroże pod Cichą Równią - Polana Jakuszycka - Samolot - schr. Orle nocleg.

2. Dzień 16.03.2015 r. Poniedziałek start godz. 9.30. schr.Orle – Chata Górzystów - Drwale - Mokra Przełęcz - Rozdroże pod Cichą Równią - Szklarska Droga - schr. Orle.

3. Dzień 17.03.2015 r. Wtorek start godz. 9.30. schr. Orle - Mostek na rzece Izera - Jizerka - Smedava - Predel - Jizerka - schr. Orle.

4. Dzień 18.03.2015 r. Środa start godz. 9.30. schr.Orle - Jakuszyce –Wodospad Kamieńczyka - Hala Szrenicka - schr. Szrenica - nocleg.

5. Dzień 19.03.2015 r. Czwartek start godz. 9.30. schr.Szrenica - Vosecka Bouda - Na Pastvine - Terex - Wodospad Mumlavy - Krakonośova snidane - Vosecka Bouda - Mokra Przeł. - schr. Szrenica.

6. Dzień 20.03.2015 r. Piątek start godz. 9.30. Schr. Szrenica - Vosecka Bouda

Krakonośova snidane - Kladowa Cesta - Rucicky - Dvoraćky - Zadny Plech -

Krakonośova snidane - Vosecka Bouda - schr. Szrenica.  Podsumowanie 60- tego Rajdu

7. Dzień 21.03.15 r. Sobota start godz. 9.30. schr. Szrenica - Łabski Szczyt -

Łabska Bouda - Pramen Labe - Vosecka Bouda - Twarożnik - Szrenica – Świąteczny Kamień - zjazd nowym wyciągiem - dolna stacja wyciągu w Szklarskiej Porębie. Koniec Rajdu. Przystanek PKS Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.

 

Trasa III. 3 dni. Rakiety śnieżne.

Prowadzi: Włodzimierz Bayer tel. +48 662 100 015

19. 03. 2015 r. Zbiórka Godz. 10.10 w holu dworca PKS w Jeleniej Górze.

1. Dzień 19.03.2015 r. Czwartek godz. 10.30. wyjazd autobusem PKS do Szklarskiej Poręby- Huta,  z przystanku PKS obok dworca PKS w Jeleniej Górze.

Szklarska Poręba Huta. Godz.11.30. Idziemy szlakiem czerwonym - Wodospad Kamieńczyka - Hala Szrenicka - schr. Szrenica - nocleg.

2. Dzień 20.03.2015 r. Piątek start godz. 9.30. schr. Szrenica - Twarożnik – Łabski Szczyt - Śnieżne Kotły - Łabska Bouda - Pramen Labe - Panćavska Louka - Harrachova Cesta - Krakonośova snidane - Vosecka Bouda - Mokra Przeł. - Szrenica. Podsumowanie 60 tego Rajdu.

3. Dzień. 21.03.2015 r. Sobota start godz. 9.30. schr. Szrenica - Mokra Przeł. -

schr. PTTK Pod Łabskim Szczytem – Kukułcze Skały – pośrednia stacja wyciągu na Szrenicę - Rozdroże pod Kamieńczykiem - dolna stacja wyciągu na Szrenicę - Koniec Rajdu. Przystanek PKS - Przejazd autobusem do Jeleniej Góry. 

 

Zaprasza komandor  Rajdu - Jan Jabłoński

 

Zdobywaj odznaki narciarskie PTTK !

 
Karta zgłoszenia

2357049
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Razem
3541
1229
14991
2324524
49286
101708
2357049

Twoje IP: 3.236.51.151
2021-10-23 22:20
Visitors Counter


Oddział "Sudety Zachodnie"


Grupa Karkonoska GOPRUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

przewodnik-sudecki.pl
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze