Drukuj

 

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują  w dniu 28 września wycieczkę nr 34. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.22 do stacji Janowice Wielkie.

Trasa długości 15 km prowadzi głównym grzbietem Rudaw Janowickich. Od stacji kolejowej ulicą 1-go Maja dochodzimy do Żużlowej Doliny, której nazwa nawiązuje do górniczej i hutniczej przeszłości Janowic Wielkich i Miedzianki. Drogą wzdłuż Hutniczego Potoku idziemy na  Polanę Mniszkowską, skąd szlakiem niebieskim na Mały Wołek i dalej na Wołek. Na szczytowej polance rosną posadzone w końcu XIX wieku krzewy kosodrzewiny. Na południowym zboczu kolejnej góry, Bielca znajduje się duży kamieniołom dolomitu, cennego surowca dla przemysłu hutniczego, szklarskiego, papierniczego. W dalszej części wycieczki przez Przełęcz Rudawską idziemy na Skalnik (945 m), najwyższy szczyt Rudaw Janowickich. Na południowym zboczu szereg okazałych skałek o fantazyjnych kształtach, na zboczu pn.-zach. ciągną się rozległe granitowe gołoborza. Skalnik posiada dwie kulminacje, na niższą o nazwie Mała Ostra prowadzą wykute w skale schodki. Na górze wybitny punkt widokowy na Karkonosze, Góry Izerskie, Kotlinę Jeleniogórską i Rudawy Janowickie. Po obejrzeniu panoramy schodzimy szlakiem zielonym do Starego Traktu Kamiennogórskiego. Trakt ten został zbudowany w końcu XVIII wieku jako bity gościniec pocztowy, którym wiodły linie dyliżansów i omnibusów. W końcowej części wędrówki docieramy do Kowar i po wyrywkowym obejrzeniu najciekawszych zabytków miasta (Ratusz, kościół p.w. Imienia NMP) około godz. 17 odjeżdżamy autobusem PKS do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Robert Śliwa ze Ściegien.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

 

Opracował Wiktor Gumprecht