Drukuj

 

IX Ogólnopolski Rajd Geologiczny

Młodzieży Szkolnej

Góry Kaczawskie 2014”

Siedlęcin - 04.10.2014 r. (sobota)

 

 

Termin i miejsce imprezy:
04.10.2014 – Góry Kaczawskie z zakończeniem w Siedlęcinie przy Wieży Książęcej

 

Organizatorzy:
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra
Komandor Rajdu: Andrzej Mateusiak
Wicekomandor: Adam Rodziewicz

 

Wsparcie finansowe:
Miasto Jelenia Góra

  

Zespół organizacyjny:
Kierownictwo tras:
Trasa nr 1 – Włodzimierz Bayer
Trasa nr 2 – Ewa Parfianowicz 
Trasa nr 3 – Barbara Rodziewicz  

 

Obsługa geologiczno-mineralogiczna tras: pracownicy naukowi i absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Cele rajdu:

 

Uczestnictwo:

Rajd przeznaczony jest dla drużyn szkolnych,  maksymalnie 10 osobowych, w wieku od 10 lat, w pionach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jedna szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę. Każda drużyna wędruje pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia drużyn wyłącznie na „karcie zgłoszenia” podpisanej przez opiekuna wraz z kopią wpłaty wpisowego należy dostarczyć lub przesłać pocztą do dnia 30.09.2014 r. do godz. 14.00.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA. O przyjęciu na Rajd decyduje kolejność zgłoszeń. Drużyny wpisywane są na listę uczestnictwa dopiero po wniesieniu opłaty. 

 

 Zgłoszenia należy przesyłać lub dostarczyć na adres:

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 - go Maja 86, 58-500  Jelenia Góra, tel. 757525851, fax: 757523627, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oplata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:

- 15 zł od uczestnika – dla grup nie korzystających z transportu organizatora

-  20 zł od uczestnika – dla grup korzystających z transportu organizatora na trasie: POWRÓT: Siedlęcin - Jelenia Góra PKP.

Opiekunowie nie ponoszą opłat. Wpłat należy dokonywać gotówką w kasie Oddziału PTTK albo przelewem na konto: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Rajd Geologiczny” z podaniem nazwy szkoły.

 

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:

* - przy opłacie 20 zł od uczestników. 

 

Impreza  non-profit realizowana jest zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

 

Program imprezy:

Godz. 10.00 - zbiórka uczestników ze szkół podstawowych przy Wieży Zamkowej w Jeleniej Górze na ul. Jasnej.

Godz. 10.15 - zbiórka uczestników z  gimnazjów na przystanku PKP w Siedlęcinie. Dojazd we własnym zakresie. Możliwość dojazdu pociągiem PKP lub autobusem MZK.

Godz. 10.15 - zbiórka uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych w Jeżowie Sudeckim przy Urzędzie Gminy. Możliwość dojazdu pociągiem PKP lub autobusem MZK.

 

 

Trasa  nr 1 dla szkól podstawowych. Trasa rajdu rozpoczyna się w Jeleniej Górze przy Baszcie Grodzkiej. Trasa prowadzi  szlakiem żółtym,  do rzeki Kamienna dalej  traktem pieszo-rowerowym  i  szlakiem żółtym przez przełom rzeki Bóbr – Borowy Jar. Na długości ok. 4km rzeka wcięła się na głębokość 80-100m w bardzo odporne granitognejsy i granity, tworząc skalisty wąwóz zamknięty sztuczną tamą i Jeziorem Modrym, nad którym położony jest Gościniec Perła Zachodu. Na zboczach wąwozu ciekawe formy skalne, w tym skałki: Gibraltar, Trafalgar, Parnas i inne. Towarzyszy nam ścieżka edukacyjna przygotowana przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych „Jak kropla skałę drąży” z tablicami poglądowymi. Przechodzimy obok elektrowni wodnej Bobrowice III, gdzie znajduje się miejsce na rzece nazwane „Końcem świata” . Dalej docieramy do gościńca PTTK „Perła Zachodu” położonego nad Jeziorem Modrym. Na drugim brzegu Bobru wielka osobliwość  geomorfologiczna  - marmity  rzeczne. Po ich obejrzeniu docieramy do Siedlęcina, gdzie zwiedzamy Wieżę Książęcą. Jest ona unikatowym zabytkiem pod względem historycznym oraz geologicznym, o czym rajdowicze będą mieli okazje przekonać się sami. Tu zakończenie trasy, która mierzy 6 km.

 

Trasa nr 2 dla gimnazjów. Trasa rajdu rozpoczyna się w miejscowości  na przystanku PKP w Siedlęcinie. Wędrujemy przez przysiółek Oberhof w kierunku Płoszczynki. Docieramy do niebieskiego szlaku i  wchodzimy do  nieczynnych  wyrobisk wapieni wraz z zabytkowymi piecami do wypału wapna. Tu uczestnicy zapoznają się z jedną z najbardziej rozpoznawalnych skał Gór Kaczawskich. Dalej ruszymy drogami polnymi oraz leśnymi  w kierunku Siedlęcina, skąd podążamy do elektrowni Bobrowice I i Jeziora Modrego. Tu na prawym brzegu jeziora wielka osobliwość geomorfologiczna – marmity rzeczne. Wracamy do Siedlęcina do Wieży Książęcej, przy której meta rajdu. Trasa liczy  8 km.

 

 

Trasa nr 3 dla szkół ponadgimnazjalnych. Trasę rozpoczynamy w miejscowości jeżów Sudecki przy Urzędzie Gminy. Wędrujemy w górę wsi, mijamy Dom Gwarków – jedną z najstarszych budowlo drewnianych w okolicy z początku siedemnastego wieku. Dochodzimy do wypłaszczenia, z którego widzimy górę Stromiec, na zboczach której zlokalizowane są historyczne kopalnie rud polimetalicznych. Po lewej widoczne wzniesienie góry Srebrna, gdzie w średniowieczu wydobywano srebro.  Dochodzimy do miejscowości Płoszczynka. W jej najbliższej okolicy znajdują się nieczynne wyrobiska wapieni wraz z zabytkowymi piecami do wypału wapna. Tu uczestnicy zapoznają się z jedną z najbardziej rozpoznawalnych skał Gór Kaczawskich. Dalej ruszymy drogami polnymi  w kierunku Siedlęcina, gdzie przy Wieży Rycerskiej zakończenie trasy rajdu, która liczy 10,5 km.

 

Ok. 14.00 - 14.30 – przybycie na metę rajdu do Siedlęcina Dolnego  na plac przed Wieżą Książęcą.    

Na mecie:

ok. 15.30 - wyjazd autokarów do Jeleniej Góry, dla uczestników korzystających z transportu organizatora.

 

Postanowienia końcowe:

 

Impreza odbywa się w ramach OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSRTYCZNA

 

Rok 2014 w PTTK obchodzony jest pod hasłem: TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA 

regulamin i karta zgłoszenia