ul. 1 Maja 86
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-7525851, tel/fax. 75-7523627
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w dniu 29 marca wycieczkę nr 6. Wyjazd z dworca PKS autobusem o godz. 9.40 do Mysłakowic (kierunek Karpacz). Trasa długości 13 km prowadzi przez środkową część Kotliny Jeleniogórskiej.

Z autobusu wysiadamy na przystanku Mysłakowice „Porcelana”, idziemy obok osiedla „Czereśniowy Sad”, przecinamy drogę Jelenia Góra – Karpacz i podchodzimy na Krzyżową Górę, nazwaną tak od wieńczącego ją kamiennego krzyża, ustawionego tu w 1874 roku na polecenie cesarza Wilhelma I. Następnie leśnymi i polnymi ścieżkami podążamy do Staniszowa, wchodzimy na wzgórze Czop, gdzie ciekawostką jest Grenadierski Kamień, duży blok granitowy o wąskiej podstawie utrzymujący się w równowadze tylko dzięki siłom tarcia. Następnie wspinamy się na Witoszę po wykutych w skale stopniach mijając liczne skałki granitowe o bogatych formach wietrzenia, zdobiące zachodni stok wzniesienia, atrakcją są również 3 jaskinie szczelinowe. U podnóża Witoszy zatrzymujemy się na śniadanie przy ognisku. Po odpoczynku szlakiem żółtym idziemy do Czarnego, dawnej wsi podmiejskiej włączonej do Jeleniej Góry w 1973 r. Oglądamy tu położony w dolinie potoku Pijawnika renesansowy dwór wybudowany w połowie XVI wieku (wnętrza obecnie niedostępne). W końcowej części wędrówki idziemy do centrum Jeleniej Góry przez Wzgórze Kościuszki, pod którego niższym, południowym wierzchołkiem znajduje się wybudowany w 1902 roku przekrój geologiczny Sudetów Zachodnich. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

 

Opracował Wiktor Gumprecht

Wczoraj, 18 marca 2014, spłonęło doszczętnie Muzeum Ziemi „Juna” w Szklarskiej Porębie – wieloletnie dzieło Juliusza Naumowicza. Solidaryzujemy się z rodziną Wielkiego Mistrza Sudeckiego Bractwa Walońskiego w smutku i ogromnej stracie. Apelujemy o pomoc ludzi dobrej woli oraz tych, którzy choć raz zostali doświadczeni od Jula dobrym słowem, radą, uczynkiem, prezentem czy choćby „cykutą”. Pomóżmy!

- AndrzejM

Poniżej kila słów od Mai Naumowicz – naszej Koleżanki przewodniczki, córki Juliusza (źródło: facebook Mai Naumowicz) :  

Dziękuję wszystkim za telefony i sms - y. W tej chwili budynek jest do dyspozycji policji. Nie mamy tam wejścia.

Niezależnie od wszystkiego chcemy Muzeum Ziemi odbudować.

Będziemy potrzebować pomocy dobrych ludzi chcących zakasać rękawy przy pracy, pomocy merytorycznej ( plany, pozwolenia itp.) materiałów budowlanych…

Zgodnie z maksymą Wielkiego Mistrza Sudeckiego Bractwa Walońskiego Juliusza Naumowicza " Nic nas nie zniszczy a tylko nas wzmocni".

W odpowiedzi na liczne pytania podajemy dla zainteresowanych nasz numer konta na który można przesyłać finansowe wsparcie na odbudowę Muzeum Ziemi JUNA w Szklarskiej Porębie.


BZ WBK 50 1090 1997 0000 0001 1449 8288
Kaja Naumowicz ul. Kołłątaja 12
58-580 Szklarska Poręba

IBAN PL 50 1090 1997 0000 0001 1449 8288
BIC WBK PPL PP

BURMISTRZ MIASTA ŻARY,
KLUB TURYSTYKI AKTYWNEJ PTTK - „RYŚ” w Żarach

z a p r a s z a j ą

 na   V  Żarskie Spotkanie Krajoznawcze

 „Mijające Krajobrazy Ziemi Żarskiej”

 w dn. 19-20 marca 2015 r. 

 

- 19 marca, godz. 12.00. - Miejska Biblioteka Publiczna

„Od papirusu do e-booka” –czyli historia książki w pigułce

Referaty :
1. Krzysztof Cymach – „Biblioteki na terenie Żar”
2. Małgorzata Pawłowska – „Opowieść o książce”
3. Ewa Kuriata, Joanna Duszyńska-Sokołowska i uczniowie Gimnazjum Nr 1w Żarach: „Jak to było robione?”  - montaż słowno- muzyczny, warsztaty- wykonanie papieru  czerpanego i ćwiczenia z kaligrafii. 

 

- 20 marca, godz. 16.00. – Sala Konferencyjna Ratusza    
obrady główne, wstęp wolny

16.00. – oficjalne otwarcie Sejmiku i wystawy obrazów Karoliny Antosz

Referaty :
1. Piotr Mazurkiewicz – „Stanisław Antosz – malarz dawnych Żar”
2. Elżbieta Łobacz-Bącal – „Powrót Telemanna do Żar”
3. Jacek Jakubiak – „Dzieje żarskiej porcelany”
4. Ryszard Bącal – „Wody żarskie, dawniej i dziś

 

Organizatorzy sejmiku :

- Burmistrz Miasta Żary
- Komisja Krajoznawcza Zarządu Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego
- Klub Turystyki Aktywnej PTTK- „RYS” w Żarach
- Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Żarach

 

 Organizatorzy imienni:

- Elżbieta Łobacz-Bącal – przewodn. Komisji Krajoznawczej ZO PTTK w  Żarach
- członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
- Katarzyna Markowiak – dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żarach
- Beata Kłębukowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach

 

 Wystawy towarzyszące :

- Ratusz – Dawna żarska porcelana
- MBP – Kobieta w ekslibrisie
- Rysunek satyryczny – media społecznościowe

 

 

Zapraszamy serdecznie
O R G A N I Z A T O R Z Y

Ostatnio coraz częściej przybywają do Bukowca osoby chcące na własne oczy zobaczyć powstałą przy Związku Gmin Karkonoskich Regionalną Pracownię Krajoznawczą. Po pierwsze interesuje ich w ogóle jak taka jednostka odnajduje się na naszym terenie. Po drugie są zainteresowani współpracą z pracownią przy zbieraniu materiałów historycznych. Dlatego też niemal wszyscy odwiedzający nas przywożą z sobą jakieś publikacje. Często są to bardzo rzadkie wydawnictwa, niedostępne dla ogółu. Cieszymy się z każdej wizyty takich osób. Bo odwiedzający nas ludzie to z reguły osoby, które coś wniosły do historii naszego regionu. Są to osoby, od których możemy nauczyć się niejednego. 

W niedzielę 8 marca 2015 r. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprosił turystów na kolejną w nowym sezonie wycieczkę pieszą, tym razem do Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Była to oczywiście wycieczka skierowana przede wszystkim do pań, które właśnie w tym dniu obchodziły swoje święto. Nie oznacza to oczywiście, że wzięły w niej udział tylko panie. Przecież ktoś musiał pozbierać suche gałęzie na ognisko, ktoś musiał je rozniecić, i w końcu ktoś musiał wznieść toast za nasze turystki. Dlatego też nie ma co się dziwić, że na przystanku w Kostrzycy zjawiło się około pięćdziesięciu osób. Prowadzący wycieczkę Wiktor Gumprecht ruszył od razu w stronę pałacu w Bukowcu gdzie umówił się z kierownikiem Regionalnej Pracowni Krajoznawczej przy Związku Gmin Karkonoskich, autorem tych słów. Chodziło o to by pokazać wszystkim pałac od nieco innej, nieznanej strony. Zawsze bowiem pokazuje się to co najładniejsze. Tym razem gospodarz obiektu zaprosił wszystkich do zwiedzenia pomieszczeń normalnie nie pokazywanych turystom, a także pomieszczeń, w których trwają aktualnie prace remontowe. Niebawem bowiem będą udostępnione nowe sale do tej pory zamknięte dla ciekawskich. Niespodzianką dla odwiedzających w tym dniu pałac w Bukowcu był też zorganizowany przez RPK konkurs krajoznawczy. Tym razem zaproszono do wzięcia w nim udziału wyłącznie panie. W końcu to ich dzień. Pytania dotyczyły oczywiście terenu Rudawskiego Parku Krajobrazowego i miejscowości Bukowiec. Panie, które wykazały się refleksem, no i oczywiście stosowną wiedzą, otrzymały nagrody ufundowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują  w dniu 22 marca wycieczkę nr 5. W kasie PKP w Jeleniej Górze kupujemy bilet euroregionalny  na przejazd do Jakuszyc i komunikację w Czechach.  O godzinie 7.21 wyjeżdżamy z Jeleniej Góry pociągiem do Semily z przesiadką w Szklarskiej Porębie Górnej i Kořenovie. Trasa wycieczki o długości 13 km prowadzi przez południowo-zachodnią część Jesztedsko-Kozakovskiego Grzbietu w Czeskim Raju. Z Semily, miasta nad Izerą idziemy żółtym szlakiem do Komárova, następnie czerwonym podchodzimy na Kozákov (744 m), najwyższy szczyt Czeskiego Raju. Na wierzchołku znajduje się wybudowana w 1995 roku metalowa wieża nadawczo-widokowa o wysokości 50 m. Z platformy widokowej na wysokości 24 m można zobaczyć Karkonosze, Czeskie Średniogórze, Góry Izerskie, Łużyckie a nawet Orlickie. W zorientowaniu się pomagają tablice z plastycznie przedstawionymi panoramami i z opisem oznaczonych punktów. Obok wieży można odpocząć w Riegrovej Chacie, schronisku postawionym w 1928 roku i do dziś prowadzonym przez Klub Czeskich Turystów. Z Kozákova szlakiem czerwonym, a później niebieskim idziemy do Železnégo Brodu. Po obejrzeniu najciekawszych zabytków ( barokowy kościół św. Jakuba, drewniana dzwonnica, budynek Muzeum Miejskiego) o godz. 17.02  odjeżdżamy pociągiem przez Tanvald, Kořenov do Jeleniej Góry, gdzie docieramy o godz. 19.45. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

 

Opracował Wiktor Gumprecht

Ponieważ turystyka jako taka jest obecnie rozbudowana do takiego stopnia, że w zasadzie nie ma osoby, która nie mogłaby znaleźć czegoś interesującego, Komisja Turystyki Motorowej przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze postanowiła wyjść naprzeciw osobom chcącym zwiedzać nasz kraj w sposób nie wymagający zbyt dużego wysiłku fizycznego. Chodzi oczywiście o turystykę motorową. W dawnych czasach taki sposób uprawiania turystyki był modny do tego stopnia, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zatwierdziło regulaminy stosownych odznak. Były, a w zasadzie są to odznaki turystyki kwalifikowanej zarówno dla kierowców jak i dla ich pasażerów. Nie każdy bowiem musi posiadać samochód. Motorowa Odznaka Turystyczna ustanowiona została aż w 7 stopniach. Dzięki temu przez dosyć długi okres czasu nie zabraknie możliwości jej zdobywania. Młodzieżowa Odznaka Turysta Motorowy posiada tylko 3 stopnie. Jest to jednak zrozumiałe gdyż można ją zdobywać tylko do ukończenia 16 roku życia. Oczywiście w trakcie tego typu wycieczek można także zdobywać inne odznaki, zarówno turystyki kwalifikowanej jak i krajoznawcze. Dostępnych jest także dziesiątki odznak regionalnych. Nie będę tutaj zanudzał przedstawianiem regulaminów poszczególnych odznak, te bowiem znajdziemy na stronach PTTK.

W czwartkowy wieczór 5 marca 2015 roku w Jeleniej Górze spotkali się przewodnicy sudeccy na kolejnym szkoleniu podnoszącym ich wiedzę. Tym razem chodziło o poznanie tajników potrzebnych do prawidłowego rozpoznawania znajdywanych podczas wycieczek minerałów leżących na szlaku. Z pozoru nieciekawe kamienie często kryją w sobie piękno. Ale żeby je wydobyć na światło dzienne trzeba właśnie potrafić je rozpoznać i odróżnić od zwykłych skał.

Podczas porządkowania materiałów archiwalnych w mojej domowej biblioteczce natrafiłem na dokument z 1987 roku przestawiający kulisy powstania i późniejszej działalności Karkonoskiego Klubu Krajoznawczego. Ponieważ klub ten był w zasadzie pierwszym i jedynym tego typu w jeleniogórskim PTTK uznałem, że warto przedstawić zawarte w dokumencie wiadomości. Zwłaszcza, że grupa młodych ludzi, którzy założyli ów klub, w bardzo krótkim okresie czasu dokonała tak wiele, iż została uznana przez „starych” działaczy za swoiste zagrożenie ich pozycji. W związku z tym, początkowo  chętni do działania, powoli tracili posiadany zapał, tym bardziej, że był to okres kiedy większość z nich zakładała rodziny i pojawiały się z tych związków dzieci. Młodzi działacze nie rozumiejąc o co chodzi, odczuwając wciąż czynione im trudności uznali, i nie ma im się co dziwić, że ważniejsza jest rodzina niż użeranie się ze starą kadrą. Ta zaś niestety nie odpuszczała i wciąż rzucała im pod nogi kłody. Mało tego, niektórzy posuwali się do wysuwania tak absurdalnych stwierdzeń, że aż obraźliwych. Co ciekawe czyniły tak nawet osoby zatrudnione na etacie w PTTK, a więc te, które powinny dbać o młody narybek. Zwłaszcza, że właśnie te osoby, mając dostęp do dokumentów, doskonale wiedziały ile dobrej roboty wykonali członkowie KKK.

Kto by pomyślał, że dwadzieścia lat minie tak szybko. A jednak. Decyzję o utworzeniu muzeum, któremu początek dały zbiory Henryka Tomaszewskiego, podjęto 28 lutego 1995 roku. Niektórzy dziwią się dlaczego akurat tutaj. Nie ma jednak w tym fakcie nic dziwnego. Wszak Henryk Tomaszewski był obywatelem Karpacza od 1968 roku. W roku 1994 otrzymał tytuł „Zasłużony dla miasta Karpacza”. Po śmierci jego prochy zostały złożone na cmentarzu przy świątyni Wang. Uważał on, że dzieci uczą się najlepiej poprzez zabawę. I miał całkowitą rację. Bo czyż zabawka, nawet ta najmniejsza, nie oferuje bawiącemu się nią czegoś ciekawego, wesołego, czasami niewytłumaczalnego, ale zawsze daje radość. To dzięki zabawie zapominamy o smutku, wchodzimy w świat wyobraźni. Dzięki właśnie zabawkom dzieci rozwijają się i mądrzeją.

Równo miesiąc temu Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa zorganizowało spotkanie ze Stanisławem Firsztem, który opowiedział dotychczasową historię Sobieszowa. Tym razem (09.03.2015 r.) w Miejskim Domu Kultury MUFLON wystąpił Andrzej Raj – dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Przybliżył on obecnym działania jakie podjęte będą w najbliższym czasie w związku z odbudową i dostosowaniem do nowej formy działalności obiektów wokół pałacu Schaffgotschów w Sobieszowie. Oczywiście plany te obejmują także sam pałac. Dzięki przejęciu przez park ponad trzyhektarowej działki możliwym stały się podejmowane właśnie działania. Wszak ruchy na tak wielką skalę można podejmować tylko wówczas gdy jest się właścicielem terenu. Bez tego ani rusz.

1595972
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Razem
267
404
2023
1583438
12984
26527
1595972

Twoje IP: 3.235.107.209
2020-08-13 15:07
Visitors Counter


Oddział "Sudety Zachodnie"


Grupa Karkonoska GOPRUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

przewodnik-sudecki.pl
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze