Drukuj

26 czerwca 2014 roku w Bukowcu odbyło się zebranie redakcji „Karkonoszy” oraz spotkanie współpracowników czasopisma. Uczestniczyli w nich członkowie zespołu redakcyjnego w składzie: Janusz Korzeń (redaktor naczelny), Witold Szczudłowski  (zastępca redaktora naczelnego), Barbara Wieniawska-Raj (sekretarz redakcji), Regina Chrześcijańska (redaktor graficzny), Roksana Knapik; członkowie Rady Redakcyjnej w składzie: Andrzej Raj (przewodniczący Rady), Wojciech Kapałczyński, Arkadiusz Lipin, Iwo Łaborewicz, Jiři Bašta, oraz: Krzysztof Tęcza, Stanisław Firszt, Jacek Falkenberg.


Foto: Krzysztof Tęcza

Nowe „Karkonosze”, po 3 miesiącach pracy nad odpowiednią formułą, są już prawie gotowe. Do końca lipca ukarze się pierwszy (podwójny) ich numer. Pismo zostało opatrzone nowym dopiskiem w tytule „Czasopismo Sudetów Zachodnich”. Zmieniono także jego format na A-4 oraz przygotowano nowy, bardziej czytelny układ stron. Będą w nim zamieszczane kolorowe zdjęcia w bardzo dobrej jakości. Całość podzielono na poszczególne działy. Będą to KARKONOSKIE DONIESIENIA, a w nich informacje o najważniejszych wydarzeniach w obu parkach narodowych Karkonoszy oraz w Sudetach Zachodnich (zgodnie z tytułem). Dotyczyć one będą ochrony przyrody, turystyki i rekreacji. Znajdą się jednak w tym dziale omówienia nowych publikacji. W ROZMOWACH REDAKCYJNYCH, jak nazwa wskazuje, będą zamieszczane wyniki rozmów przeprowadzanych z reprezentantami instytucji i środowisk, które mają wpływ na rozwój obszaru. Pojawi się na przykład pytanie o potrzebie planowania ochrony przyrody. Dowiemy się skąd w ogóle biorą się takie pomysły, czy są one potrzebne i jakie mamy narzędzia by je realizować.  W kolejnym dziale GŁÓWNE PROBLEMY przedstawione zostaną autorskie wypowiedzi na wybrane tematy. W dziale SZTUKA znajdą się publikacje omawiające i promujące znanych twórców z naszego regionu. Dział KARKONOSKIE GMINY  będzie zawierać materiały porównawcze gmin po stronie czeskiej i polskiej. Będą także działy: PRZYJAZNY BIZNES, FORUM, W INNYCH GÓRACH, HISTORIA I WSPOMNIENIA, DOKUMENTY i DOBRE PRAKTYKI. Najobszerniejszym jednak działem będzie DOBRO WSPÓLNE. Zajmie on 1/3 całego numeru. Znajdą się w nim artykuły omawiające  walory dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.Foto: Krzysztof Tęcza

W dalszej części spotkania ustalono podstawowe zasady współpracy osób chętnych do dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Trzeba dodać, że przynajmniej na razie, będzie to współpraca społeczna. Nie oznacza to oczywiście, że Redakcja nie będzie zamawiała tekstów specjalistycznych. Będą to jednak wyjątkowe wypadki.

Najważniejszym w tym wszystkim jest fakt, że znalazła się grupa osób wspierających nowe czasopismo. Pisząc nowe mam na myśli obecnego właściciela tytułu czyli Karkonoski Park Narodowy, bo przecież dociekliwy pasjonata wie, że Karkonosze wkrótce będą obchodziły półwiecze istnienia. Dla jasności dodam, że KPN w swoich działaniach wydawniczych jest wspierany przez Związek Gmin Karkonoskich oraz redakcje czeskiego pisma „Krkonoše Jizerské hory”.


Foto: Krzysztof Tęcza

Po spotkaniu w Bukowcu jestem pewny, że wkrótce czytelnicy otrzymają do rąk pierwszy w nowej szacie edytorskiej numer Czasopisma Sudetów Zachodnich Karkonosze i, że przyjmą go z radością oraz, że będą oczekiwać na kolejne numery.

Krzysztof Tęcza