Drukuj

Włodzimierz Antoni Bayer

03.01.1946 – 03.11.2018

Po długiej i wyczerpującej chorobie zmarł Włodek Bayer. Urodzony i wychowany w Wielkopolsce, tam zaczynał swoją przygodę z turystyką, wstępując do PTTK w roku 1963. Wyjeżdżał na wędrówki po Sudetach i swoich ulubionych Bieszczadach, które poznał dogłębnie, wraz z ich kultowymi postaciami z kręgu turystyki i baz noclegowych. Zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej PTTK, prowadził dziesiątki tras rajdowych w polskich górach. Na niwie turystycznej działał m. in. w poznańskim Oddziale PTTK Winogrady-Piątkowo w Komisji Górskiej, a także w Wielkopolskim Klubie Przodowników Turystyki Górskiej. Był jednym z pierwszych członków Klubu Sudeckiego PTTK w Poznaniu, złożonego pod koniec lat 90-tych poprzedniego wieku, a w roku 2005 został członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Sudeckiego we Wrocławiu.

Będąc emerytem wojskowym, często wędrował po Sudetach, zafascynował się Karkonoszami i postanowił tu zamieszkać. Przez ponad pięć mieszkał w górach, gdzie był gospodarzem chatki AKT na Hutniczym Grzebiecie. W międzyczasie, w latach 1997-1999, zdobył uprawnienia przewodnika sudeckiego, a w 2005 roku tytuł instruktora przewodnictwa. Po ukończeniu kursu przewodnickiego „zszedł z gór”, zamieszkał w Jeleniej Górze i włączył się w społeczną działalność w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”. Został wiceprezesem zarządu Koła Grodzkiego PTTK. Po śmierci Mieczysława Holza kontynuował Jego wycieczki górskie z cyklu „W niedzielę nie ma nas w domu”, po trzech latach wspólnie i na zmianę z Edwardem Przybylskim. W latach 2006 – 2007 roku organizował autorskie wycieczki z cyklu „Wycieczki z bajerem”, których poprowadził ponad 30.  

Ochoczo i bezinteresownie pomagał przy organizacji oddziałowych cyklicznych imprez: Eskapady Rodzinne w Góry, Ogólnopolskie Rajdy Narciarskie w Karkonoszach, Międzynarodowe Spływy Kajakowe na Bobrze, Rajdy Geologiczne dla młodzieży szkolnej, młodzieżowe turnieje turystyczno-krajoznawcze, spacery krajoznawcze, wycieczki śladami umocnień i strych ścieżek wokół Jeleniej Góry. Współpracował w organizacji wycieczek dla wychowanków Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego „Aesculap” oraz z Towarzystwem Izersko-Karkonoskim. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK w roku 2005.

Włodek był zawsze chętny do pomocy przy organizacji i prowadzeniu wycieczek społecznych. Doskonale znał teren Kotliny Jeleniogórskiej i ciekawostki terenowe, lokalizacje nieistniejących obiektów, nieznanych mogił i zapomnianych pomników oraz starych ścieżek spacerowych i punktów widokowych. Był miłośnikiem fortyfikacji i umocnień nowożytnych.

W wielu sprawach miał własne zdanie, którego zawsze bronił. Był indywidualnością w naszym Oddziale PTTK.

Już nam Go brakuje….

Spoczywaj w pokoju i spokoju.

- A. Mateusiak