Drukuj

Ponieważ turystyka jako taka jest obecnie rozbudowana do takiego stopnia, że w zasadzie nie ma osoby, która nie mogłaby znaleźć czegoś interesującego, Komisja Turystyki Motorowej przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze postanowiła wyjść naprzeciw osobom chcącym zwiedzać nasz kraj w sposób nie wymagający zbyt dużego wysiłku fizycznego. Chodzi oczywiście o turystykę motorową. W dawnych czasach taki sposób uprawiania turystyki był modny do tego stopnia, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zatwierdziło regulaminy stosownych odznak. Były, a w zasadzie są to odznaki turystyki kwalifikowanej zarówno dla kierowców jak i dla ich pasażerów. Nie każdy bowiem musi posiadać samochód. Motorowa Odznaka Turystyczna ustanowiona została aż w 7 stopniach. Dzięki temu przez dosyć długi okres czasu nie zabraknie możliwości jej zdobywania. Młodzieżowa Odznaka Turysta Motorowy posiada tylko 3 stopnie. Jest to jednak zrozumiałe gdyż można ją zdobywać tylko do ukończenia 16 roku życia. Oczywiście w trakcie tego typu wycieczek można także zdobywać inne odznaki, zarówno turystyki kwalifikowanej jak i krajoznawcze. Dostępnych jest także dziesiątki odznak regionalnych. Nie będę tutaj zanudzał przedstawianiem regulaminów poszczególnych odznak, te bowiem znajdziemy na stronach PTTK.


Foto: Krzysztof Tęcza

Tegoroczna propozycja KTM działającej w Jeleniej Górze obejmuje motorowe rajdy indywidualne. Są to imprezy bardzo popularne wśród motorowców gdyż pozwalają na dużą samodzielność w ustalaniu zwiedzanych obiektów. Jednocześnie, dzięki narzuconemu tematowi przewodniemu, sugerują chętnym jaką będą się zajmować tematyką. Dlatego każdy z nich może wybrać najbardziej odpowiadający mu temat.

 

KTM w Jeleniej Górze w roku 2015 proponuje udział w następujących imprezach:

- II Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakami świętego Jana Pawła II w Polsce – 2015”.

Podstawowe cele rajdu to m.in.:

- poznawanie miejscowości, kościołów, klasztorów i sanktuariów, miejsc, w których odprawiał nabożeństwa, pracował, przebywał i wypoczywał święty Jan Paweł II

- poznawanie kościołów, w których znajdują się relikwie  świętego Jana Pawła II

- poznawanie miejsc, w których uhonorowano czy upamiętniono Karola Wojtyłę nadając im np. Jego imię

- poznawanie zabytków znajdujących się na listach UNESCO

- poznawanie parków narodowych, skansenów i muzeów etnograficznych

- poznawanie polskich pomników historii.

 

- II Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem katedr w Polsce – 2015”.

Podstawowe cele rajdu to m.in.:

- uczczenie zbliżającego się jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski przypadającej na 2016 r.

- poznawanie architektury katedr w Polsce

- poznawanie muzeów kościelnych i klasztornych.

 

- V Jubileuszowy Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce – 2015”.

Podstawowe cele rajdu to m.in.:

- poznawanie obiektów ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce

- poznawanie historii i kultury ewangelików w Polsce.

 

- X Jubileuszowy Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce – 2015”.

Podstawowe cele rajdu to m.in.:

- poznawanie zabytków sakralnych, klasztorów i sanktuariów w Polsce

- poznawanie historii poszczególnych zakonów w Polsce

- poznawanie polskich pomników historii.

 

Wspólnym elementem wszystkich przedstawionych rajdów jest upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych. Chodzi bowiem o to by turystyka motorowa nie kojarzyła się tylko z pokonywaniem kolejnych kilometrów naszych coraz ładniejszych dróg ale by samochód był tylko środkiem do celu jakim jest poznawanie naszej historii i kultury. Nie ma bowiem nic cenniejszego dla prawdziwego turysty jak podnoszenie swojej wiedzy krajoznawczej.

 

Aby wziąć udział w proponowanych rajdach należy zgłosić się do oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, gdzie otrzymamy stosowne materiały zawierające dokładne regulaminy poszczególnych imprez. Tam też dowiemy się o obowiązkach, których się podejmiemy rozpoczynając przygodę z turystyka motorową ale także o tym jakie czekają na nas nagrody za zajęcie czołowych miejsc w punktacji końcowej.

Zapraszam!

Krzysztof Tęcza