Drukuj

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" zaprasza na wycieczkę pieszą w dn.14.12.2014 (niedziela). Jest to zimowa zaprawa przed planowanymi wycieczkami na nartach śladowych (i biegowych).

Spotykamy się o godz 09.40 na przystanku MZK Apteka Pod Koroną w Cieplicach (z centrum Jeleniej Góry można dojechać autobusem MZK Nr 6 i 9).

Trasa wycieczki wynosi 9,5 km i przebiega: Cieplice - Czubek - Stawy Podgórzyńskie - Park Zdrojowy - Cieplice.

Z przystanku MZK początkowo wędrujemy niebieskim szlakiem turystycznym, na granicy administracyjnej Jeleniej Góry i gminy Podgórzyn opuszczamy szlak turystyczny i wchodzimy na szczyt góry Czubek, z którego rozpościerał się wspaniały widok na Karkonosze (obecnie trochę zasłonięty drzewami). Następnie ścieżkami przez Stawy Podgórzyńskie dochodzimy do miejsca, które nosi nazwę Lisie Doły (tutaj przewidziane jest ognisko). Po odpoczynku ścieżkami, następnie aleją dębową  przez suchy zbiornik przeciwpowodziowy i Park Zdrojowy dochodzimy do Cieplic.

Z Cieplic powrót autobusem MZK ok. godz 16.00.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Wycieczkę prowadzi  przewodnik sudecki Janusz Perz (600034715)